Het zijn onzekere tijden. De maatregelen rond COVID-19 kunnen wekelijks veranderen. Op deze pagina vindt u meer informatie over wat de laatste nieuwe coronamaatregelen van de overheid betekenen voor de kinderopvang van uw kind.

Op dit moment bevindt de kinderopvang zich in code rood. Wat betekent dit voor jou als ouder?

  • Zorg voor een goede handhygiëne. Was of ontsmet je handen voor en na dat je je kind brengt of ophaalt bij de opvang.
  • Draag een mondmasker tijdens de breng- en haalmomenten, hoe kort het moment ook is.
  • Kom je kind alleen brengen of ophalen. Eventuele andere gezinsleden wachten buiten aan de opvang.
  • Volg de instructies (pijlen op de grond, affiches aan de wand) van het personeel.
  • Blijf thuis als je ziek bent of symptomen vertoont. Laat andere gezinsleden je kind brengen of ophalen.
  • Laat je kind thuis als het ziek is of symptomen vertoont. Verwittig de opvang.
  • Houd 1,5m afstand van andere ouders en begeleiders in de opvang.
  • Probeer de breng- en haalmomenten zo kort mogelijk te houden, maximum 15 minuten.
  • Wacht buiten aan de leefgroep. Geef uw kind mee met een begeleider tijdens het brengmoment en laat een begeleider uw kind brengen tijdens het haalmoment.

Meer informatie over de coronamaatregelen in de kinderopvang en wat er van je verwacht wordt als ouder vind je op de webpagina van Opgroeien en in het draaiboek van Kind en Gezin.