In de kinderopvang kan je opvang vinden met vrije prijs of opvang met inkomenstarief. Bij de kinderopvang met vrije prijs betaal je een dagprijs die door de opvang zelf gekozen wordt. Bij kinderopvang met inkomenstarief betaal je volgens jouw inkomen. Hiervoor heb je het attest inkomenstarief nodig. Je kan het attest inkomenstarief 2 maanden voor de start van de opvang aanvragen op de website van Kind en Gezin. Je hebt hiervoor je identiteitskaart (met pincode) nodig en een kaartlezer, een federaal token of de itsme app om in te loggen.

Is de berekende prijs op het attest inkomenstarief te hoog? Neem dan contact op met het OCMW.

Download hier de brochure van het attest inkomenstarief.