Wanneer je kind ziek is en je niet thuis kan blijven om de zorg op je te nemen, kan je beroep doen op thuisopvang voor zieke kinderen. Enkele mutualiteiten bieden thuisopvang voor zieke kinderen en kinderen met specifieke zorgbehoefte aan.

Vzw Thuishulp - Solidaris Oost-Vlaanderen   

Deze dienst biedt thuisopvang aan voor acuut zieke kinderen tot 12 jaar tussen 7u00 en 19u30 (max. 9 uur per dag). Een doktersattest is vereist. De dienstverlening is voor iedereen toegankelijk, maar leden van Solidaris krijgen korting. Na tussenkomst van het ziekenfonds betaal je zelf nog € 2,25 per uur. 

Het ziekenfonds biedt ook thuisopvang aan voor kinderen tot 12 jaar met een chronische ziekte of beperking. Er is een tegemoetkoming van € 3,11 per uur.

De dienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag van 8u tot 12u30u en van 13.30u tot 16.30u op vrijdag van 8u tot 12u30.

solidaris

Contactgegevens

Thuisopvang zieke kinderen

Tramstraat 69 | 9052 Zwijnaarde (Gent)

09 333 55 00

Klik hier om naar de website te surfen. 

Solidariteit voor het gezin (i-mens)  

De dienst thuisoppas zieke kinderen is er voor kinderen tot 14 jaar, die omwille van plotse ziekte niet naar het opvanggezin, het kinderdagverblijf of de school kunnen gaan en waarvan de ouders door werkomstandigheden ook niet voor opvang kunnen instaan. De terugbetaling van de kosten voor de opvang van je kind hangt af van je ziekenfondslidmaatschap. Het ziekenfonds bepaalt hoeveel dagen opvang je per kind, per ziekte en per jaar mag aanvragen. Een medisch attest is vereist.

Er is ook een dienst thuisoppas voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte voorzien. Dit is voor kinderen jonger dan 12 jaar met een handicap of een chronische zorgbehoefte die niet naar school of een gewone opvang kunnen. Een doktersattest is vereist op naam van het kind met vermelding dat thuisopvang noodzakelijk is en de periode van de opvang. Het tarief van thuisoppas voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte komt gemiddeld neer op € 2,5 tot € 3,1 per uur.

Contactgegevens

Thuisopvang zieke kinderen

Tramstraat 61 | 9052 Zwijnaarde (Gent)

078 15 25 35 (24u/24u)

Klik hier om naar de website te surfen. Zoek je opvang voor een kind met een specifieke zorgbehoefte? Klik dan hier

 

Christelijke Mutualiteit Waas en Dender  

De dienst biedt thuisopvang voor (acuut) zieke kinderen tussen 0 en 12 jaar die lid zijn van CM. Oppas voor gehandicapte en chronisch zieke kinderen kan voor kinderen tot 21 jaar die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap of recht hebben op een toeslag bij de kinderbijslag wegens handicap. De oppas is elke werkdag mogelijk (van maandag tot en met zaterdag) van 7u00 tot 20u00, voor min. 4 uur en max. 11 uur per dag en voor max. 5 werkdagen per kind/per ziekte. Bij een acute ziekte is een medisch attest noodzakelijk. Je betaalt € 5 per uur (€ 1,75 per uur indien je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming) voor de eerste negen oppasuren. Alle vorige oppasbeurten dienen betaald te zijn vooraleer je een nieuwe aanvraag tot thuisoppas kan indienen.

Aanvragen moeten gebeuren op weekdagen vóór 13 uur voor oppas de werkdag nadien (geen garantie tijdens piekperiodes). Bij aanvragen na 13 uur of op zaterdag is oppas mogelijk vanaf de tweede daaropvolgende werkdag. De oppas aanvragen kan via het formulier op de website of telefonisch op 078 05 01 09 tegen standaard telefoontarief (weekdagen tussen 8u00 en 18u00, zaterdag van 9u00 tot 12u00).

Contactgegevens

Thuisoppas bij Zieke Kinderen

de Castrodreef 1 | 9100 Sint-Niklaas

078 05 01 09

thuiszorg.waasendender@cm.be

Klik hier om naar de website te surfen. 

Onafhankelijk Ziekenfonds Helan   

De dienst Oppas zieke kinderen van OZ501 is gratis. Je kan van deze dienst gebruik maken tot 10 dagen per kind per kalenderjaar, voor max. 3 opeenvolgende dagen. Er staat een oppas voor je klaar van maandag tot en met vrijdag tussen 7u en 19u. Als je moet werken op zaterdag en geen opvang vindt, kan je ook uitzonderlijk op zaterdag een oppas aanvragen. Een oppas komt voor min. 3 uur en max. 9 uur per dag. De dienst is enkel voor leden van OZ en voor zieke kinderen tussen 3 maanden en 14 jaar (uitzonderingen: chronisch zieken, ziekten die verzorging van een verpleegkundige vereisen en thuishospitalisatie). Een medisch attest is vereist.

Je kan iedere werkdag tussen 8u30 en 22u00 een oppas aanvragen. De dienst 'Oppas zieke kinderen' registreert je aanvraag en zoekt een oppas binnen de 24u. Ben je woonachtig in Antwerpen, Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen? Vraag je oppas aan via i-mens via het nummer 09 264 18 48.

Contactgegevens

Dienst oppas zieke kinderen

Boomsesteenweg 5 |2610 Wilrijk

09 264 18 48

info@oz.be

Klik hier om naar de website te surfen. 

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds  

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds voorziet tot 8 dagen per kalenderjaar gratis thuisoppas voor een ziek kind. U kan beroep doen op de kinderoppas als de ouder(s), lid van het VNZ, niet kan thuisblijven om op het zieke kind te passen. Het zieke kind mag niet ouder zijn dan 12 jaar en beide ouders moeten werken of door overmacht getroffen worden. De oppas kan enkel op weekdagen, niet tijdens het weekend of op feestdagen, voor min. 7 uur en max. 9 uur per dag, tussen 7u00 en 18u00, gedurende max. 4 opeenvolgende dagen en max. 8 dagen per kalenderjaar. Een medisch attest is noodzakelijk.

Je kan de dienst 'Thuisoppas zieke kinderen' bereiken op het nummer 0800 62 009. Als je belt vóór 11u00 's ochtends, krijg je een oppas vanaf de volgende dag. Als je belt na 11u00, wordt de oppas twee dagen later voorzien.

Contactgegevens

Thuisoppas zieke kinderen

Hoogstratenplein 1 | 2800 Mechelen

015 28 90 90 (informatie)

0800 62 009 (aanvraag thuisoppas)

info@vnz.be

Klik hier om naar de website te surfen.