Starten met kinderopvang

Wil je graag starten met kinderopvang, verhuizen met je huidige kinderdagverblijf binnen de stad of je kinderdagverblijf uitbreiden met meer dan 8 plaatsen?

Dan is het vanaf 2022 verplicht om een opportuniteitsadvies aan te vragen aan het lokaal bestuur.

Het advies is niet bindend voor de organisator, noch voor Agentschap Opgroeien. Een organisator moet wel in zijn vergunningsaanvraag toelichten hoe hij met de opmerkingen van het lokaal bestuur zal omgaan of waarom hij het advies van het lokaal bestuur naast zich neerlegt. Het opportuniteitsadvies moet een organisator er dus toe aanzetten om na te denken en voldoende informatie in te winnen over het feit of het opportuun is om een kinderopvang op te richten op een bepaalde locatie.

Voor je een opportuniteitsadvies kan aanvragen, is het verplicht om eerst contact op te nemen met regie kinderopvang. Na overleg met regie kinderopvang kan u via deze link https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/opvang/kinderen/opportuniteitsadvies-kinderopvang uw aanvraag indienen.

Wil je weten hoe ons advies tot stand komt?

Lees dan zeker de criteria en procedure in volgende links: Criteria OA  en  Procedure OA . Deze werden samen met het lokaal overleg kinderopvang opgemaakt.

Voor meer informatie of een afspraak :

kinderopvang@sint-niklaas.be

03 778 36 49

Elke werkdag van 8.30 tot 12uur en op dinsdag van 16.30 tot 19 uur.